Informare de presă: Soluții favorabile A.S.F. pronunțate în luna ianuarie 2023

 

București, 6 februarie 2023 - În luna ianuarie a anului 2023, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 

1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 3390/2/2021

Prin Hotărârea nr. 318/25.01.2023, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Miloiu Dan.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Miloiu Dan împotriva Sentinţei nr. 625 din 23 martie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti– Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă. (...)”

Obiectul cauzei: recursul formulat de recurentul-reclamant împotriva Hotărârii
nr. 625/23.03.2022, prin care Curtea de Apel București a respins, ca neîntemeiată, acțiunea formulată de reclamant.

În fond, dosarul a avut ca obiect, printre altele anularea, în tot sau în parte, a dispozițiilor art. 32 alin. (4) din Norma A.S.F. nr. 20/2017, mai exact, în sensul de a nu mai permite pedepsirea-penalizarea asiguraților persoane fizice care dețin mai multe autovehicule de mai multe ori pentru același dosar de daună, fapt permis în prezent prin asocierea sistemului de bonus-malus de persoana asiguratului nu de fiecare bun supus asigurării.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000395814

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 6795/2/2022

Prin Hotărârea nr. 114/26.01.2023 Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Adamescu Bogdan Alexander.

Soluția pe scurt:

 „Respinge acțiunea ca nefondată.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. (...)”

Obiectul cauzei: (i) în principal, anularea Deciziei A.S.F. nr. 1166/28.08.2022 și, pe cale de consecință, anularea tuturor măsurilor dispuse în temeiul acesteia, respectiv cea a sancționării reclamantului, Bogdan Alexander Adamescu, cu amendă în cuantum de 11.600 lei, precum și cea a publicării Deciziei pe site-ul A.S.F. și al BVB, întrucât acestea sunt nelegale și netemeinice, cu consecința exonerării de la plata amenzii,

(ii) în subsidiar, înlocuirea măsurii amenzii în cuantum de 11.600 lei aplicată pentru pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 146 alin. (1) din Legea nr.24/2017 cu măsura prevăzută de art. 147 alin. (1) lit. a) punctul 7 din Legea nr. 24/2017 sau diminuarea cuantumului amenzii de la 11.600 lei la 10.000 lei,

(iii) anularea Deciziei A.S.F. nr. 1241/13.09.2022 prin care a fost modificată Decizia A.S.F. nr. 1166/25.08.2022.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000413271&id_inst=2

 

  1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2303/2/2022

Prin Hotărârea nr. 138/27.01.2023, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Grigore Chiș, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., în perioada controlată (29.10.2019 – 30.08.2021).

Soluția pe scurt:

„Admite în parte cererea. Dispune reducerea amenzii aplicate prin Decizia nr. 256/07.03.2022 de la 5.900 lei la 1.000 lei. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiectul cauzei:

  • În principal, anularea în totalitate a Deciziei A.S.F. nr. 256/07.03.2022, prin care reclamantul a fost sancționat, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House în cadrul SSIF BRK Financial Group S.A., în perioada controlată (29.10.2019 – 30.08.2021), cu amendă în cuantum de 5.900 lei, cu consecința înlăturării în întregime a sancțiunii aplicate;
  • În subsidiar, în cazul în care Decizia nu va fi anulată în integralitate, anularea în parte a acesteia, cu consecința diminuării sancțiunii impuse și chiar schimbarea sancțiunii amenzii cu avertisment sau reducerea cuantumului amenzii aplicate reclamantului, având în vedere fapta reținută.

În concret, instanța a menținut constatările A.S.F. cuprinse în decizia de sancționare, însă a redus cuantumul amenzii de la 5.900 lei la 1.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406883&id_inst=2

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.