Instrumente pentru operatori economici - Iran

Vă informăm că au fost lansate două instrumente online pentru a sprijini operatorii economici să desfășoare relații comerciale cu persoane/entități din Iran, cu respectarea regimurilor de sancțiuni internaționale.

Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions for EU SMEs dealing with Iran  și EU Sanctions Tool au menirea de furniza elemente utile pentru evaluarea riscurilor asociate desfășurării activităților comerciale având legătură cu Iranul, sub aspectul regimurilor de sancțiuni. Aceste instrumente funcționează în baza unor criterii, precum domeniul de activitate al operatorului economic din UE sau datele privind potențialul partener de afaceri iranian.