ESMA a publicat în data de 21.07.2020 un anunț

ESMA a publicat în data de 21.07.2020 un anunț cu privire la faptul că Autoritățile Europene de Supraveghere (ESAs) au informat Comisia Europeană prin intermediul unei scrisori cu privire la rezultatul revizuirii efectuate de către acestea cu privire la PRIIP KID urmare a publicării în data de 16 octombrie 2019 a Documentului de Consultare privind proiectele de standarde tehnice de reglementare (RTS) pentru modificarea Regulamentului delegat (UE) 2017/653.

Obiectivul acestei revizuiri a fost de a aborda principalele probleme de reglementare identificate de la punerea în aplicare a PRIIP KID, în special în ceea ce privește informațiile privind performanța și costurile, și de a permite o aplicare adecvată a KID de către OPCVM-uri..

Draft-ul Raportului Final rezultat în urma finalizării procesului de consultare publică a fost prezentat celor trei Consilii de Supraveghere ale ESA pentru aprobare în iunie. ESA a considerat că Raportul conține propuneri finale echilibrate și proporționale, ceea ce ar permite ESA-urilor să își îndeplinească principalele obiective de politică, rămânând în același timp în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

Draft-ul RTS a fost adoptat de Consiliul Supraveghetor al ABE și ESMA pe baza unui sistem de vot cu majoritate calificată. În cadrul Consiliului Supraveghetor al EIOPA, deși un număr mare de membri au fost de acord cu draft-ul RTS, nu a primit sprijinul unei majorități calificate.

Acei membrii ai Consiliului De Supraveghere care nu au susținut draft-ul RTS, în general, au susținut că o revizuire parțială a Regulamentului delegat al PRIIP nu este adecvată în această etapă, înainte de o revizuire cuprinzătoare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 . Un număr de membrii ai Consiliului au indicat, de asemenea, că, pentru fondurile de investiții,  ar prefera mai degrabă ca graficul cu privire la performanța anterioară din KIID UCITS să fie inclus în KID PRIIP decât într-o publicație separată. După cum au indicat în draft-ul Raportului final, aceasta ar fi fost și preferința ESA.

Având în vedere că draft-ul RTS nu a fost adoptat de către cele trei Consilii de Supraveghere ale ESA, ESA nu este în măsură să înainteze în mod oficial un RTS Comisiei. Din motive de transparență, ESA a inclus draft-ul Raportului Final ca anexă la scrisoarea înaintată Comisiei Europene.

Documentele pot fi consultate AICI