ESMA a publicat Raportul final privind Ghidul privind portabilitatea informațiilor între Registrele centrale de securitizări (SR) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402

ESMA a publicat, pe website-ul său, Raportul final privind Ghidul privind portabilitatea informațiilor între Registrele centrale de securitizări (SR) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402. Scopul acestui ghid este de a stabili dispoziții comune pe care registrele centrale de securitizare ar trebui să le respecte la transferul informațiilor de la un registru central de securitizare la altul.  Ghidul include un set de dispoziții comune care se aplică tuturor cazurilor de transfer de informații de securitizare între SR, precum și două anexe detaliate care acoperă dispozițiile specifice pe care SR-urile ar trebui să le urmeze în cazul unei cereri de către o entitate raportoare de a transfera informațiile privind securitizarea de la un SR la altul sau în cazul unei cereri de retragere a înregistrări SR de la ESMA. 

Ghidul va fi tradus în limbile oficiale ale Uniunii Europene și publicat pe website-ul ESMA., fiind luat în considerare de către ESMA ca parte a supravegherii sale în ceea ce privește SR.

ESMA a publicat pe website-ul său faptul că a primit prima cerere de înregistrare ca registru central de securitizare (SR) în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402. ESMA, în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402, are responsabilități directe în ceea ce privește înregistrarea și supravegherea SR, care colectează și păstrează în mod centralizat înregistrările tranzacțiilor de securitizare din UE.

Obligația de raportare pentru entitățile raportoare va începe cu înregistrarea primului SR. ESMA va anunța public când sunt înregistrate primele SR-uri.

ESMA a publicat, de asemenea, un material Întrebări și Răspunsuri privind Regulamentul (UE) 2017/2402 actualizat Acest material oferă, printre altele, îndrumări cu privire la modul de raportare a anumitor expuneri suport care beneficiază de un moratoriu al datoriilor în contextul COVID.

Documentele pot fi consultate la adresele:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-updated-qas-securitisation-topics-and-guidelines-portability-0

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-receives-securitisation-repository-registration-application