ANUNȚ privind adoptarea la nivel european a Regulamentului delegat (UE) 2021/1783 privind standardele tehnice de reglementare care conțin un model de text pentru acordurile de cooperare cu țări terțe