ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 429/1/01.12.2021 a Directivei (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE