Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2022/1288 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2088