Legislație secundară PO

Secondary legislation

 

 Regulated topic

Rules issued in application of Law no. 1/2020

1. Authorization

1.1 The  authorization of the origin of the capital paid by the founder

Norma nr.11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaționale

1.2 The authorisation to establish pension companies and authorisation to manage privately managed pension funds

Norma nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale

1.3 Approval / notification of the persons proposed in the management structures and for the exercise of key functions

Regulamentul nr. 1/2019 (forma consolidată, iunie 2020) privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Regulamentul nr. 1/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 10/2020 

1.4 Prudential assessment of acquisitions and increases in participations

Regulamentul nr. 3/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Regulamentul nr. 3/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 11/2017 și Regulamentul nr. 10/2020

1.5 The authorization of private pensions funds

 Norma nr. 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaționale

1.6 The prospectus of the pension scheme

Norma nr. 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaționale

1.7 Authorization of the financial auditor

Norma 13/2019 (consolidată, iulie 2020) privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 13/2019 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

 1.8 Authorization of the depositary

Norma nr. 26/2020 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale și de modificare a unor norme ale Autorității de Supraveghere Financiară

1.9 Fees

Rule No. 16/2014 amending and supplementing Rule No. 2/2011 on the adhesion and record of participants to the voluntary pension funds

2. Participants and process

2.1 Adherence and record of participants in private pension funds

Norma nr. 23/2020 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale

 

2.2 Use of the participant's net personal assets in a private pension fund, in case of disability and in case of death

Norma nr. 24/2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale

2.3 Transfer of participants

Norma nr. 19/2020 privind transferul participanților de la un fond de pensii ocupaționale la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative

2.4 Receipts and payments carried out through the accounts of the pension fund

Norma nr. 18/2020 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaţionale

3. Prudential rules and transparency

3.1 Technical provision

Rule No 15/2022 on the actuarial calculation of the technical provision for occupational pension funds

3.2 Profitability rates

 

3.3 Reporting and transparency obligations

Norma nr. 35/2020 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor ocupaționale

 4. Corporate governance 

 4.1. Internal control, internal audit, risk management

Norma nr. 3/2014 (forma consolidată) privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

Norma nr. 3/2014 (forma inițială), modificată prin Norma 20/2020 

4.2 Principles of corporate governance

Regulamentul nr. 2/2016 (forma consolidată, iunie 2020) privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 2/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9/2019 și Regulamentul nr. 10/2020

4.3. Management of operational risks generated by information systems

Norma nr. 4/2018 (consolidată, iulie 2020) privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 4/2018 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 10/2020

Vezi și Ghidul de îndrumare pentru aplicarea Normei nr. 4/2018 

 

4.4 Archiving

Norma nr.33/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 33/2017 (forma inițială), modificată prin Regulamentul.nr 10/2020 

5. Special measures

5.1 Special supervision

 

5.2 Special administration

 

6. Private pension fund investments

6.1 Investments

 Norma nr. 16/2020 privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaționale

Norma nr. 17/2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaționale

 

6.2 Temporary derogations from investment limits

 

7. Private pension system accounting

7.1 Accounting rules

Norma nr. 14/2015 (forma consolidată, iunie 2020) privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

Norma nr. 14/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 2/2017, Norma nr. 1/2018, Norma nr. 8/2018, Norma nr. 8/2019 și Norma nr. 28/2020

7.2 Annual financial statements

 

Rule no. 7/2017 on the preparation and submission of individual annual financial statements of entities in the private pension system

7.3 Accounting reports

Rule no. 34/2016 on the biannual accounting reporting system for private pensions

7.4 Inventory

Rule no. 25/2016 on the inventory of patrimonial elements of private pension funds

8. Activity control, money laundering and international sanctions

8.1 Control of entities

Regulamentul nr. 11/2016 (forma consolidată, iulie 2020) privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Regulamentul nr. 11/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 17/2020

8.2 Money laundering

Regulamentul nr. 13/2019 (formă consolidată, iulie 2020) privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 13/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 15/2019 și prin Regulamentul nr. 10/2020

8.3 International sanctions

Norma nr. 11/2009 (forma consolidată, octombrie 2019) privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private

Norma nr. 11/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 4/2010

9. Disputes

Alternative dispute resolution

Regulamentul nr. 4/2016 (forma consolidată, 2019) privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Regulamentul nr. 4/2016 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 9/2017 și Regulamentul nr. 3/2019

 

Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.