Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind aplicarea Directivei privind AFIA