Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat o Declarație publică cu privire la transparența legată de durabilitate în cadrul prospectelor

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) a publicat o Declarație publică cu privire la transparența legată de durabilitate în cadrul prospectelor.

Declarația cuprinde precizări legate de informațiile legate de durabilitate care ar fi adecvat să fie incluse în cadrul unor prospecte realizate potrivit Regulamentului (UE) 2017/1129, precum unele aspecte legate de informații ce se includ în anunțuri publicitare.

Declarația publică a ESMA poate fi accesată la:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prov