ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a unei Declarații publice vizând riscurile ce apar din împrumutul de titluri de valoare în legătură cu instrumentele financiare