REGULAMENTUL (UE) 2023/1803 AL COMISIEI din 13 august 2023 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002