Raportul anual privind transparenţa decizională a Autorităţii de Supraveghere Financiară –2023