• Acasa Exerciții BSR
    Anunț procedură selecție auditori pentru exercițiul BSR - 22.07.2020

Anunț procedură selecție auditori pentru exercițiul BSR - 22.07.2020

 

Update (30.10.2020): accesați aici varianta în limba română a Metodologiei pentru desfășurarea exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor în sectorul asigurărilor din România

 

22.07.2020 - Anunț privind procedura de selecție în vederea înscrierii în lista auditorilor pentru exercițiul BSR lansat de Autoritatea de Supraveghere Financiară  (ASF) și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

ASF și EIOPA au anunțat demararea exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor (BSR – Balance Sheet Review) pe piața asigurărilor din România. Exercițiul are scopul de a facilita aprofundarea riscurilor și vulnerabilităților în sectorul asigurărilor din România.

În cadrul exercițiului, auditori externi independenți vor efectua proceduri de audit, conform Metodologiei (aici) și vor elabora rapoarte privind constatările, respectiv concluziile lor în ceea ce privește constatările.

Având în vedere faptul că ASF va aproba o listă a auditorilor externi independenți care vor efectua evaluarea, ASF invită companiile de consultanță financiară și audit interesate de participarea la acest exercițiu și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, să transmită propuneri, până la data de 11 august 2020, la adresa de mail bsr@asfromania.ro.

Detalii privind exercițiul de evaluare, criteriile și documentația necesară sunt disponibile aici.

ASF va publica până la data de 27 August 2020 lista auditorilor eligibili selectați.