• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ANUNȚ referitor la publicarea pe site-ul CE a Regulamentului Delegat (UE) din 12.07.2022 de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503

ANUNȚ referitor la publicarea pe site-ul CE a Regulamentului Delegat (UE) din 12.07.2022 de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503

În data de 12 iulie 2022, pe site-ul Comisiei Europene a fost publicat un regulament adoptat de Comisia Europeană și anume Regulamentul delegat (UE) ..../..... al Comisiei de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului pentru prestarea în continuare de servicii de finanțare participativă în conformitate cu dreptul intern, prin care Comisia propune prelungirea până la 10 noiembrie 2023 a perioadei de tranziție pentru serviciile de finanțare participativă prevăzută la art. 48 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503.

Regulamentul menționat poate fi consultat la următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13497-Extension-of-the-transitional-period-for-crowdfunding-services-provided-under-national-law_ro