ANUNȚ referitor la publicarea pe site-ul CE a Regulamentului Delegat (UE) din 12.07.2022 de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503