• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ANUNȚ referitor la publicarea Regulamentului Delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei din 31 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1226

ANUNȚ referitor la publicarea Regulamentului Delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei din 31 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1226

Regulamentul Delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei din 31 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1226 în ceea ce privește informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu cerințele privind notificarea STS pentru securitizările sintetice înscrise în bilanț, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 197/10 din data de 26.07.2022.

Regulamentul Delegat (UE) 2022/1301 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

Documentul poate fi consultat la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1301&qid=1660814924236&from=RO