ANUNȚ referitor la publicarea Regulamentului Delegat (UE) 2022/1301 al Comisiei din 31 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de reglementare stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2020/1226