Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 26 octombrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Recomandări privind asigurările de garanții.

 

B)  Autorizare

Aprobarea doamnei Delia Arsenie pentru un nou mandat în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație la societatea Onix Asigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Costina Niculae pentru un nou mandat în funcția de membru al Consiliului de Administrație la societatea Onix Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Benjamin Antoine Turquin în funcția de Director general la societatea BRD Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea/autorizarea domnului Gerke Anno Witteveen pentru un nou mandat în funcția de conducător executiv, înlocuitor de drept al Directorului general al NN Asigurări de Viață S.A.;

Autorizarea doamnei Anca - Raluca Morar în calitate de Director general al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar Deloitte Audit S.R.L. a situațiilor financiare aferente anilor 2023 și 2024 pentru societate și pentru fondurile administrate;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Vector Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, structura asociaților);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. (numire administratori);

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.