Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 17 noiembrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Aprobarea propunerilor de modificare și completare a Codului Depozitarului Central aprobate în ședința Consiliului de Administrație al Depozitarului Central din data de 19.07.2022;

Notificarea Autorității Bancare Europene referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033;

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, spre consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Mitu Stelian în calitate de Director al SSIF Tradeville S.A.;

Aprobarea/autorizarea domnului Kuldeep Kaushik în funcția de Director general la societatea NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea doamnei Adriana Mihaela Matache pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Allianz-Țiriac Asigurări S.A.;

Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Romcab S.A. și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe piața reglementată administrată de BVB;

Aplicarea excepției de la obligația de raportare în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2022 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de societatea Deutsche Telekom Services Europe Romania S.R.L. cu societatea Deutsche Telekom AG;

Aprobarea modificării modelului intern parțial pentru calculul necesarului de capital de solvabilitate a grupului Uniqa și a societății Uniqa Asigurări S.A., membră a grupului Uniqa.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.