Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 22 noiembrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și notificarea EBA cu privire la intenția A.S.F. de a se conforma Ghidurilor EBA/GL/2021/16 și EBA/GL/2022/05 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Aprobarea Proiectului de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor, în vederea consultării publice (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Notificarea Autorității Bancare Europene referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034.

 

B) Autorizare

Aprobarea autorizării domnului Adrian Tănase în calitate de Director al operatorului de piață Bursa de Valori București S.A., ca urmare a prelungirii mandatului;      

Aprobarea domnului Nicolas Edmond Naouri în funcția de Director general adjunct la societatea Groupama Asigurări S.A.;     

Aprobarea doamnei Elena-Simona Goga în funcția de membru al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurări de Viață (fosta Ergo Asigurări de Viață) S.A.;

Aprobarea doamnei Cătălina-Georgeta Preda în funcția de membru al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurări de Viață (fosta Ergo Asigurări de Viață) S.A.;

Aprobarea domnului Răuță Dănuț - Florin în calitate de conducător executiv al Corporate Risk Insurance Broker de Asigurare S.R.L. și a modificărilor aduse Actului constitutiv al societății (cesiune de părți sociale, noua structură a asociaților și numire administrator);        

Autorizarea domnului Ioan Vreme în calitate de membru al Consiliului de Administrație al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Firm-Recom S.A. București, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;      

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.