Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 28 noiembrie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare și Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări (proiectele vor fi publicate pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

Proiectul de Normă pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuție datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraților (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B) Autorizare

Aprobarea domnului Nicolae-Ovidiu Voinea pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea German Romanian Assurance S.A.;

Aprobarea domnului Sébastien Jean Marie Simon în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea BRD Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Safety Broker de Asigurare S.A. (modificare structură acționari, aprobare majorare capital, numire de noi membri ai Consiliului de administrație, noua structură de administrare a societății);

Autorizarea modificării în modul de organizare și funcționare a societății de servicii de investiții financiare Interdealer Capital Invest S.A. ca urmare a reducerii capitalului social;

Aprobarea cererii privind autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.