Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 11 ianuarie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2010 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Norma privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Pătrașcu Doru-Dorel în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății Voltinvest S.A.;

Aprobarea domnului Paul-Gabriel Zarzără în funcția de membru al Directoratului la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea doamnei Stoicescu Mirela-Cristina în funcția de conducător executiv al societății Proximus Broker de Asigurări S.R.L.;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiții ETF Energie Patria - Tradeville și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea Prospectului simplificat alcătuit din documente distincte în vederea majorării capitalului social al societății Bittnet Systems S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință aferente acțiunilor emise, în vederea tranzacționării acestora pe piața reglementată administrată de BVB;

Aprobarea proiectului de acord de transfer de portofoliu de la Signal Iduna Asigurări de Viață S.A. la Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. și aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție a Signal Iduna Asigurări de Viață S.A. de către Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Globasig Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat unic, nou asociat indirect semnificativ, durată mandat administrator și durată funcționare societate);

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.