Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 12 iulie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Notificarea Autorității Europene de Supraveghere EBA cu privire la intenția A.S.F. de a se conforma Ghidului privind utilizarea soluțiilor de înregistrare la distanță a clienților în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849;

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societății Casa de Lichidări Daune - Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat unic, numire administrator, eliminarea și renumerotarea unui articol din Actul constitutiv);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Renomia - Srba Insurance Broker S.R.L. referitoare la schimbarea denumirii societății, a sediului social și completarea obiectului de activitate;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.