Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 6 iunie 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Mesut Yetișkul pentru un nou mandat de Director general la societatea Signal Iduna Asigurări S.A.;

Aprobarea solicitării SAI Certinvest S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Contactoare S.A. Buzău și radierea din evidențele ASF, având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența ASF a acțiunilor emise de societatea Lactate Natura S.A. Târgoviște, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Facultative Esențial, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. referitoare la autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare a societății ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere;

Aprobarea emiterii Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social ca urmare a divizării societății Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. Mangalia.

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.