Modalitatea de obținere a codului LEI

1. Identificatorul persoanei juridice (LEI) este un cod alfanumeric de 20 de caractere alocat societăților de către o unitate operațională locală (LOU - Local Operating Unit) acreditată de Comitetul de Reglementare şi Supraveghere (ROC - Regulatory Oversight Committee), utilizat în raportări.

2. Codul LEI se poate obține de la o unitate operațională locală acreditată de Comitetul de Reglementare şi Supraveghere, conform pct. 1.

3. Lista unităților operaționale locale acreditate și modul de obținere a codului LEI pot fi accesate pe pagina de internet a Comitetului de Reglementare și Supraveghere AICI