Autoritățile Europene de Supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA - ESAs) au publicat Opinia comună privind domeniul de aplicare jurisdicțional al Regulamentului (UE) 2017/2402 (SECR