Anunț al CE privind lansarea in consultarea publică a Propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE

translation will be available as soon as possible