ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 145) din data de 24.05.2022 a două regulamente delegate de completare a Regulamentului (UE) 2016/1011