Publicarea in Jurnalul Oficial al UE a pachetului legislativ privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar la nivel european