Directiva (UE) 2024/1306 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește termenele pentru adoptarea standardelor de raportare privind durabilitatea (...) a fost publicată în Jurnalul UE