Administratori de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA)

 

PRIMARY LEGISLATION

 

Law no. 74/2015 on managers of alternative investment funds

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 231/2013, of 19 December 2012, supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulations

Regulamentul nr. 11/03.08.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative

Regulamentul nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de ASF, în baza Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr.74/2015, a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital 

Regulation no. 10/2015 on Alternative Investment Fund Management - consolidated version, 2017

Regulation no. 5/2016 amending and supplementing the Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 10/2015 on alternative investment fund management

Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare

Regulation no. 13/2017 amending and supplementing the Regulation of the Financial Supervisory Authority no. 10/2015 on Alternative Investment Fund Management


Regulamentul nr.1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

Rules

Rule no. 14/2013 on the investment of undertakings for collective investment in money market instruments such as promissory notes

Rule no. 13/2018 for the application of the Guidelines of the European Securities and Markets Authority (ESMA) on stress tests scenarios under Article 28 of the Regulation (UE) no. 1.131/2017 regarding the money-market funds

Norma nr. 27/2020 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 37/2020 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

Norma nr. 39/2020 privind aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

Q&A AFIA