Asigurători din state terțe

 

ACT DE BAZĂ

Monitorul Oficial, Partea I

ACT DE MODIFICARE/COMPLETARE A ACTULUI DE BAZĂ

Rubrică atribuită

Norma ASF nr. 26/2021 privind activitatea desfășurată pe teritoriul României de asigurătorii din statele terțe prin intermediul sucursalelor

nr. 892 din 17.09.2021 

Anexele în nr. 892 Bis din 17.09.2021 

 

Ø  Asigurători din afara UE

Norma ASF nr. 1/2020 privind aplicarea unor măsuri în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

nr. 52 din 27 ianuarie 2020

 

Ø  Asigurători din UK și Gibraltar

Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară 

nr. 107 din 12 februarie 2019

 

Ø  Asigurători din România

Ø  Asigurători din afara UE

Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

nr. 733 din 06 septembrie 2019

 

Ø  Asigurători din România

Ø  Asigurători din afara UE

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

 

 Capitolul X din Legea nr. 237/2015

 Ø  Asigurători din afara UE