• Acasa Reglementări integrate emise de ASF
    UPDATE ( 09.06.2020) - INFORMARE referitoare la aplicarea reducerii cu 25% a tarifelor, taxelor, cotelor și contribuțiilor datorate A.S.F. în perioada stării de urgență

UPDATE ( 09.06.2020) - INFORMARE referitoare la aplicarea reducerii cu 25% a tarifelor, taxelor, cotelor și contribuțiilor datorate A.S.F. în perioada stării de urgență

PRECIZĂRI PRIVIND MODUL DE RAPORTARE ȘI PLATĂ A TARIFELOR, TAXELOR, COTELOR ȘI CONTRIBUȚIILOR DATORATE DE ENTITĂȚI CĂTRE A.S.F., PENTRU LUNA MAI 2020.

Având în vedere că începând cu data de 15 mai a.c. a încetat starea de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru luna mai 2020 măsura de reducere cu 25% a tarifelor, taxelor, cotelor și contribuțiilor datorate, instituită de către ASF, se va aplica corespunzător cu această perioadă.

În aceste condiții, tarifele, taxele, cotele și contribuțiile datorate pentru luna mai 2020, ce urmează a fi achitate până pe data de 15 iunie 2020, se vor calcula astfel:

-        pentru perioada 01.05 – 14.05.2020 prin deducerea din valoarea datorată a unui procent de 25%,

-        pentru perioada 15.05 – 31.05.2020 integral.

Găsiți AICI Anexele 4 – 8 pe care trebuie să le completați, conform Regulamentului nr.16/2014 privind veniturile A.S.F., republicat, cu modificările si completările ulterioare. 

************

31.03.2020

Către:

Entitățile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F., precum şi persoanele fizice şi/sau juridice care solicită A.S.F. emiterea unui act individual şi/sau pentru prestarea de servicii către entităţi supravegheate sau terţe persoane

Vă informăm că, începând cu 01.04.2020, se reduc cu 25% toate tarifele, taxele, cotele şi contribuțiile  datorate către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prevăzute de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările ulterioare.

Măsura de reducere se aplică pe toată perioada stării de urgență instituită pe teritoriul României, generată de răspândirea COVID-19, prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, astfel:

  1. Cotele/ tarifele/ comisioanele datorate pentru luna martie a.c., ce urmează a fi achitate până pe data de 15 aprilie a.c., se vor raporta și vira integral, fără a fi afectate de această măsură;
  2. Cotele/ tarifele/ comisioanele datorate pentru luna aprilie a.c., ce urmează a fi raportate și achitate până pe data de 15 mai a.c., se vor calcula, pentru perioada 01.04 – 14.04.2020 (în cazul în care starea de urgență nu se va prelungi), prin reducerea din valoarea datorată (calculată conform prevederilor în vigoare stabilite în anexele 1 – 3 la Regulamentul nr.16/2014), a unui procent de 25%, iar pentru perioada 15.04 – 30.04.2020 se vor calcula integral;
  3. În situația în care starea de urgență se va prelungi, modul de calcul stabilit prin reducerea unui procent de 25% din valoarea datorată se va aplica corespunzător până la încheierea stării de urgență;
  4. În ceea ce privește modul de raportare, precizăm că pe perioada stării de urgență pentru care se aplică reducerea de 25%, anexele 4 -8 din Regulamentul nr.16/2014 se vor completa conform modelelor anexate.

Găsiți AICI Anexele Regulamentului nr.16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară,republicat, cu modificările si completările ulterioare.