• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

PROIECT Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului normei pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 12 mai 2021 -  21 mai 2021.