• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F .

PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F .

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementări.integrate@asfromania.ro  până la data de 25 iunie 2021 (inclusiv).