Dispozițiile Regulamentului (UE) 1542/2018 -

Va informăm cu privire la dispozițiile Regulamentului (UE) 2018/1542 prin care se interzice punerea la dispoziție de fonduri sau resurse economice, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2018/1544 au fost identificate de Consiliu ca fiind:

(a) persoane fizice sau juridice, entitățile și organismele care sunt responsabile de următoarele activități sau care furnizează sprijin financiar, tehnic sau material pentru următoarele activități sau care sunt implicate în alt mod în următoarele activități:

       (i) fabricarea, achiziționarea, posesia, dezvoltarea, transportul, stocarea sau transferul de arme chimice;

       (ii) utilizarea de arme chimice; sau

       (iii) participarea la orice acțiuni pregătitoare în vederea utilizării de arme chimice;

(b) persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care sprijină, încurajează sau determină orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism să se implice în orice activitate menționată la litera (a) din prezentul alineat și astfel cauzează sau contribuie la pericolul ca astfel de acțiuni să poată fi desfășurate; și

(c) persoanele fizice sau juridice, entități sau organisme asociate cu persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b) din prezentul alineat.