• Acasa Rapoarte
    Legislație finanțe sustenabile și tranziția verde

Legislație finanțe sustenabile și tranziția verde

 

Legislația finanțelor sustenabile cuprinde directive și  regulamente ale  Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene și acte delegate (directive/ regulamente) emise de Comisia Europeană cu privire la finanțele verzi.

Actele delegate (directive sau regulamente) adoptate de Comisia Europeană sunt emise în vederea aplicării sau completării unor prevederi ale actelor legislative ale UE.

Unele acte delegate reprezintă Standarde Tehnice de Reglementare elaborate de autoritățile europene de supraveghere (ESMA, EIOPA, EBA sau Comitetul comun al celor 3 autorități europene de supraveghere - ESAs)