• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea şi completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F.

PROIECT NORMĂ pentru modificarea şi completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F.

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementari.integrate@asfromania.ro până în data de 19.02.2022.