• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

Publicat pe site la data de 23.02.2022.

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail  reglementare.pensii@asfromania.ro,  în perioada 23 februarie 2022 – 4 martie 2022.