• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

PROIECT Normă pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

 

Proiect publicat la data de 08.04.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, pe o perioadă de 30 zile calendaristice, până cel târziu la data de 07 mai 2022 (inclusiv).