• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMA pentru modificarea Normei ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF

PROIECT NORMA pentru modificarea Normei ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către ASF

Publicat la data de 14.07.2022

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro, pe o perioadă de 15 zile, până la data de 26.07.2022 (inclusiv),  în următorul format:

 

Nr.

crt.

Act normativ supus consultării publice[1]

      

Propuneri/

Observații

Fundamentare propunere

Formă finală propunere act normativ[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Se completează cu articolele din cuprinsul proiectului de act normative pentru care se formulează propuneri de modificare/completare sau observații

[2] Se completează cu articolele modificate/completate în baza propunerilor enunțate.

 

Propunerile/observațiile care nu sunt trimise în această formă,  NU se vor lua în considerare.