• Acasa Consultări Publice
    PROIECT INSTRUCTIUNE pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF– Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiar

PROIECT INSTRUCTIUNE pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF– Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiar

Proiect publicat la data de 14.07.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, pentru o perioadă de 10 zile, până cel târziu la data de 23 iulie 2022 (inclusiv), în următorul format:
 
 
Proiect de Instrucțiune pentru modificarea Instrucţiunii nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Propunere de modificare și/sau completare
Fundamentarea propunerii
(din coloana nr. 2)
1
2
3
 
ˮ