• Acasa Anunțuri organisme europene / internaționale
    ANUNȚ referitor la publicarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2022/1210 din 13 iulie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 596/2014

ANUNȚ referitor la publicarea Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2022/1210 din 13 iulie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 596/2014

 
În data de 14.07.2022 a fost publicat în Jurnalul Oficia al UE, Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/1210 AL COMISIEI din 13 iulie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul listelor persoanelor care au acces la informații privilegiate și al actualizărilor acestora.
Conform art. 3 al Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2022/1210, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/347 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2022/1210.
Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2022/1210 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
 
Documentul menționat anterior poate fi consultat AICI