CROWDFUNDING - Legea nr. 244/2022

 

Legislație europeană  Legislație națională  Q&A

Regulamentul Delegat (UE) 2024/358 al Comisiei din 29 septembrie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele privind evaluarea bonității proiectelor de finanțare participativă, stabilirea prețurilor pentru ofertele de finanțare participativă și politicile și procedurile de administrare a riscurilor. Regulamentul Delegat (UE) 2024/358 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 11 februarie 2024 direct în toate statele membre. 

***

Regulamentul Delegat (UE) 2022/2111 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerințele privind conflictele de interese pentru furnizorii de servicii de finanțare participativă. Regulamentul Delegat (UE) 2022/2111 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

 ***

 Regulamentul Delegat (UE) 2022/2112 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele și modalitățile pentru cererea de autorizare ca furnizor de servicii de finanțare participativă. Regulamentul Delegat (UE) 2022/2112  intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

***

 Regulamentul Delegat (UE) 2022/2113 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru schimbul de informații între autoritățile competente în legătură cu activitățile de investigare, de supraveghere și de asigurare a respectării legislației referitoare la furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri. Regulamentul Delegat (UE) 2022/2113 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.
 
***

  Regulamentul Delegat (UE) 2022/2114 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează modalitățile de testare a cunoștințelor la intrarea pe piață și simularea capacității de a suporta pierderi pentru investitorii nesofisticați potențiali în proiecte de finanțare participativă. Regulamentul Delegat (UE) 2022/2114 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre. 

***  

  Regulamentul Delegat (UE) 2022/2115 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează metodologia pentru calcularea ratelor de nerambursare ale împrumuturilor oferite pe o platformă de finanțare participativă. Regulamentul Delegat (UE) 2022/2115 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

***

   Regulamentul Delegat (UE) 2022/2116 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează măsurile și procedurile pe care trebuie să le prevadă planul de asigurare a continuității activității al furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Regulamentul Delegat (UE) 2022/2116 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

***

   Regulamentul Delegat (UE) 2022/2117 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care se precizează cerințele, formatele standard și procedurile de tratare a plângerilor. Regulamentul Delegat (UE) 2022/2117 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

***

   Regulamentul Delegat (UE) 2022/2118 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la administrarea de portofolii individuale de împrumuturi de către furnizorii de servicii de finanțare participativă, precizând elementele metodei de evaluare a riscului de credit, informațiile privind fiecare portofoliu individual care trebuie comunicate investitorilor, precum și politicile și procedurile necesare cu privire la fondurile de rezervă.  Regulamentul Delegat (UE) 2022/2118 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

 ***

   Regulamentul Delegat (UE) 2022/2119 al Comisiei din 13 iulie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru fișa cu informații esențiale privind investiția. Regulamentul Delegat (UE) 2022/2119 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

 ***

   Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2120 al Comisiei din 13 iulie 2022 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele și formatele de date, modelele și procedurile de raportare a informațiilor referitoare la proiectele finanțate prin intermediul platformelor de finanțare participativă. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2120 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

***

    Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2121 al Comisiei din 13 iulie 2022 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente și ESMA în legătură cu furnizorii de servicii de finanțare participativă pentru afaceri. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2121 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

 ***

   Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2122 al Comisiei din 13 iulie 2022 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente referitoare la furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri.  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2122 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

***

    Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2123 al Comisiei din 13 iulie 2022 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru notificarea de către autoritățile competente către ESMA a cerințelor naționale privind comunicările publicitare aplicabile furnizorilor de servicii de finanțare participativă. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2123 intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică direct în toate statele membre.

 ***

Regulamentul Delegat (UE) 2022/1988 al Comisiei din 12 iulie 2022 de prelungire a perioadei de tranziție prevăzute la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului European și al Consiliului pentru prestarea în continuare de servicii de finanțare participativă în conformitate cu dreptul intern

 

***

 Regulamentul (UE) 2020/1503  al Parlamentului European și Aal Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 și a Directivei (UE) 2019/1937.

 

Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European şi al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă pentru afaceri şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a Directivei (UE) 2019/1.937.

 

Întrebări și răspunsuri cu privire la Regulamentul european privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri sunt disponibile AICI.

Pagină creată la data de 29.07.2022