• Acasa Consultări Publice
    PROIECT REGULAMENT de modificare și completare a Regulamentului A.S.F. şi al B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

PROIECT REGULAMENT de modificare și completare a Regulamentului A.S.F. şi al B.N.R. nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiții în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit

Proiect publicat la data de 18.08.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 29 august 2022.