• Acasa Consultări Publice
    PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Proiect publicat la data de 18.08.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, timp de 10 zile, până cel târziu la data de 28 august 2022 (inclusiv), în următorul format:

 

Proiect de Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2020 privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii

(din coloana nr. 2)

1

2

3