2020 - Sancțiuni piață asigurări - reasigurări și intermediari

Decembrie 2020 

Societăți de asigurare                               

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. - avertisment scris deținător funcție cheie actuarială Carmen Marin. Deținătorul funcției actuariale nu a realizat niciuna din responsabilitățile prevăzute în cadrul legal în vigoare și nici nu s-a asigurat că printr-un document formal conducerea societății este informată cu argumente concrete referitor la acuratețea și adecvarea calculării rezervelor tehnice și referitor la politica generală de subscriere și adecvarea contractelor de reasigurare.

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. - avertisment scris deținător funcție conformitate Oancea (Indries) Ionela. Deținătorul funcției de conformitate nu a îndeplinit niciuna din responsabilitățile prevăzute de cadrul legal în vigoare.

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. - avertisment scris deținător funcție audit intern Iacob Constantin. Deținătorul funcției de audit intern nu a îndeplinit toate responsabilitățile prevăzute de cadrul legal în vigoare.

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. - amendă de 30.000 lei conducere administrativă membru CA Stoica Septimiu.     Un membru al Consiliului de Administrație nu a menținut, pe perioada 31.12.2017 - 31.12.2018, cerințele referitoare la guvernanța privind alocarea timpului corespunzător exercitării funcției de membru al CA.

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. - amendă de 100.000 lei conducere administrativă – președinte CA Huica Laurențiu. În cadrul activităților realizate de către Consiliul de Administrație cu referire la anul 2018, activități realizate în fapt de o singură persoană, respectiv Președintele Consiliului de Administrație, nu au fost îndeplinite toate responsabilitățile prevăzute de lege.

ASIGURARE REASIGURARE ASIMED S.A. - amendă de 50.000 lei și retragerea autorizație societății pentru nerespectare cerințe de guvernanță, calcul inadecvat rezerve Solvabilitate II, evaluare necorespunzătoare a activelor, nerespectare MCR.

 

Intermediari

ASIST ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

CRUX INSURANCE BROKER S.R.L. - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

ASIST ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.   - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

COMISASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.  - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER S.R.L. - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

GEORGIA SIG 2000 BROKER DE ASIGURARI S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

LAND - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

LIBER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

OCEANIA INSURANCE BROKER S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

 

Noiembrie 2020     

Societăți de asigurare                                       

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - avertisment scris funcție actuarială - Gelu Ruptureanu pentru nerespectarea prevederilor art.272 din Regulamentul Delegat nr.35/2015

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA și Legea 132/2017

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă de 10.000 lei conducere executivă Maier Tiberiu - președinte directorat pentru nerespectarea cerințelor de raportare

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă de 10.000 lei conducere executivă Druga Mihaela - membru directorat pentru nerespectarea cerințelor de raportare

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 35.000 lei pentru calculare necorespunzatoare a taxelor datorate A.S.F. și FGA, nerespectarea anumitor cerințe de guvernanță.

 

Octombrie 2020

Societăți de asigurare                                                      

GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA și Legea 132/2017

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA și Legea 132/2017

GROUPAMA ASIGURARI S.A. - avertisment scris societate pentru nerespectare Norma RCA și Legea 132/2017

 

Intermediari

AUTO MARCU’S BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

BONO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

S.I.R. INTERNATIONAL SERVICES BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare    pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

WVP RO - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru nerespectare prevederi decizie A.S.F.

TITAN BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 5.000 lei pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

HOLFIN INSURANCE REINSURANCE BROKER S.A. - amendă 5.000 lei pentru neasigurare continuitate administrare societate.

 

Septembrie 2020

Societăți de asigurare                             

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă de 100.000 lei conducere executivă și retragerea aprobării – Mihnea Tobescu          pentru raportarea și înregistrarea în mod eronat de elemente de fonduri proprii constant în capital social

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă de 100.000 lei conducere executivă și retragerea aprobării – Milena Guencheva pentru raportarea și înregistrarea în mod eronat de elemente de fonduri proprii constant în capital social

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 600.000 lei pentru constituirea necorespunzătoare a rezervei de prime, a rezervei de daune avizate și a rezervei de daune neavizate;

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 1.500.000 lei pentru calculare necorespunzătoare a celei mai bune estimări a rezervelor tehnice, nedeținerea de fonduri proprii eligibile care să acopere SCR și MCR

ASITO KAPITAL S.A. - amendă societate de 50.000 lei pentru:

 • nerespectare cerințe Legea 237/2015 coroborat cu prevederile din Regulamentul Delegat 35/2015 privind creanțele din regrese
 • Nerespectare prevederi Norma 41/2015 privind evidențierea pierderilor de valoare aferente creanțelor din regrese
 • nerespectare cerințe Legea 237/2017 privind calcularea celei mai bune estimări a rezervei de daune
 • nerespectare prevederi Regulament Delegat 35/2015 privind calculul riscului de contrapartidă
 • nerespectare prevederi din Legea 237/2015 - fonduri proprii eligibile insuficiente pentru acoperirea MCR
 • neadecvare calcul best estimate, evaluare neadecvată a creanțelor din regrese, neadecvare modul de risc de contrapartidă, nedeținere de fonduri proprii suficiente pentru acoperirea MCR.

 

 

Iulie 2020     

Societăți de asigurare                                   

NN ASIGURARI DE VIATA S.A. - avertisment scris societate pentru calculare necorespunzătoare a taxelor datorate A.S.F. și FGA

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă de 100.000 lei conducere executivă – Mihnea Tobescu pentru nerespectare plan măsuri dispus prin Decizia 199/20.02.2020 referitor la metodologia de calcul best estimate, netransmiterea documentelor din care să rezulte că re-asumarea de către cedent a portofoliilor la terminarea contractului se face condiționată de onorarea prin plată a obligațiilor asumate de reasigurători în confirmările soldurilor.

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă de 50.000 lei conducere executivă – Milena Guencheva pentru nerespectare plan măsuri dispus prin Decizia 199/20.02.2020 referitor la nerevizuirea corespunzătoare a procedurii de instrumentare daune, transmiterea cu întârziere a inventarului dosarelor de daune, netransmiterea documentelor din care să rezulte că re-asumarea de către cedent a portofoliilor la terminarea contractului se face condiționată de onorarea prin plată a obligațiilor asumate de reasigurători în confirmările soldurilor, transmiterea cu întârziere a situatiilor dosarelor de daune.

 

Iunie 2020

Intermediari

ASIST ASIG BROKER  DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

EFICIENT ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - retragerea autorizației de funcționare pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

GLOBAL RISK SERVICES - INSURANCE BROKER S.R.L. - avertisment pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

 

Mai 2020     

Societăți de asigurare                                   

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A. - amendă societate de 10.000 lei pentru calcul inadecvat rezervă daună avizată regim național, calculare necorespunzătoare a taxelor datorate A.S.F. și FGA.

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. - majorare capital solvabilitate. Măsură de majorare a capitalului de solvabilitate cu echivalentul în lei al sumei de 16,5 mil. euro, până cel târziu la data de 31.12.2020.

SOCIETATEA DE ASIGURARE - REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. – amendă societate de 100.000. Societatea a plafonat valoarea daunelor astfel încât suma valorilor situate peste nivelul cuantilei a fost de 317 milioane lei, această plafonare având ca efect diminuarea celei mai bune estimări a rezervei de daune.

Intermediari

ASIST ASIG BROKER  DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

COMISASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.  - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

EFICIENT ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.

ATLANTIC BROKER GROUP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

 

Aprilie 2020

Intermediari

CONSULTANT A.A. - BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

AGRO PROTECTOR 2010 ASIGURARI - BK DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru efectuarea de modificări la ONRC fără aprobarea A.S.F.

 

Martie 2020

Intermediari

TRUST - ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 5.000 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

AQUA INVESTMENT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 5.500 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

ADLER BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L. – amendă 6.000 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

AUTO MARCU’S BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 7.000 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

BONO BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. – amendă 6.500 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

RISK MANAGEMENT GRUP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 7.000 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

S.I.R. INTERNATIONAL SERVICES BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L. – amendă 7.000 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

TRUST - ASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 7.000 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv

WVP RO - BROKER DE ASIGURARE S.R.L. – amendă 7.000 lei pentru nerespectare prevederi legale pregătire profesională conducător executiv.

 

Februarie 2020 

Societăți de asigurare                                          

POOL-UL DE ASIGURARE IMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. (PAID) - avertisment scris societate pentru calculare necorespunzătoare a taxelor datorate A.S.F. și FGA

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - avertisment scris și interzicerea dreptului de a ocupa funcții 5 ani membru CA Bazgan Cristina. Sancționarea d-nei Bazgan Cristina – membru CA, ca urmare a neparticipării acesteia la ședintele Consiliului de Administrație al Euroins

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 500.000 lei pentru:

 • proceduri daune neclar formulate
 • instrumentare dosar de daune neconformă și plată dosare de daune cu întârziere și fără plată suplimentară de penalități
 • dosare daune cu rezervă constituită subevaluată față de pretenții rezultate din documente, inclusiv față de valoarea plătită
 • subadecvare RBNS și IBNR
 • în calculul celei mai bune estimări (BE) a rezervelor tehnice evaluate conform principiilor Solvabilitate II, societatea nu folosește date consecvente și adecvate cu cele de la calculul IBNR pentru alocarea în timp a fluxurilor de trezorerie
 • BE este subadecvat având în vedere că pentru calculul BE folosește ca date de intrare rezervele de daune statutare, discountate și netuite cu reasigurarea (data intrare directă pentru BE daune și indirectă pentru BE prima)
 • în plus nu s-a făcut o ajustare a metodelor actuariale și a ipotezelor de calcul a BE ținând cont de rezultatul negativ de run-off a rezervelor de daune avizate
 • cedarea de 50% a rezervelor tehnice aferente contractului Clean Cut nu rezultă din contractele încheiate (doar din corespondența cu reasigurătorii) și nici nu există evidența contabilă pe reasigurători
 • lipsă politică acordare împrumuturi, societatea nu are metodologie de evaluare a riscului de credit și a expunerilor
 • existența unui conflict de interese între membrii CA și societăți afiliate în care aceștia dețin controlul sau funcții de conducere
 • evidența informatică neadecvată a dosarelor de daune.

CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE SI REASIGURARE S.A. - retragere autorizație societate pentru nerespectare MCR

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. - amendă societate de 100.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind instrumentarea și termenele de plată a despăgubirilor.

Intermediari

ASIST ASIG BROKER  DE ASIGURARE S.R.L. - avertisment pentru netransmitere raportări periodice A.S.F.