ANUNȚ: ESMA a publicat Materialul Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind Regulamentul (UE) 2017/1129

Materialul Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (Regulamentul privind prospectul) a fost actualizat cu Întrebarea și Răspunsul 15.9.
Q&A-ul conține răspunsul Comisiei la întrebarea privind derogarea prevăzută la art. 1 alin.(6a) lit. b) din Regulamentul privind prospectul.