• Acasa Rapoarte
    Consultare publică pentru îndrumările Autorităților Europene de Supraveghe (ESA's - EIOPA, ESMA, EBA) referitoare la fenomenul de greenwash

Consultare publică pentru îndrumările Autorităților Europene de Supraveghe (ESA's - EIOPA, ESMA, EBA) referitoare la fenomenul de greenwash

 
Cele trei autorități europene de supraveghere (EBA, EIOPA și ESMA – ( ESA)) au publicat pe data de 15 noiembrie 2022 un document consultativ privind dezinformarea ecologică (greenwash) cu scopul de a aduna informații de la părțile interesate cu privire la modul de înțelegere a caracteristicilor, cheie, a factorilor determinanți și a riscurilor asociate acestui fenomen.

În contextul creșterii cererii și ofertelor de produse sustenabile și a evoluției rapide a cadrului de reglementare, identificarea potențialelor practici de dezinformare ecologică relevante pentru diferite segmente ale investițiilor durabile și ale ciclului de viață al produsului financiar vor conduce la obținerea unei înțelegeri mai detaliate a fenomenului de greenwash și va contribui, de asemnenea, la elaborarea politicilor și a supravegherii de sustenabilitate.

Toate părțile interesate (investitori, asociații, ONG-uri, mediul academic) pot contribui prin completarea unui chestionar propus în cadrul documentului consultativ care include întrebări privind dezinformarea ecologică grupate intersectorial și în secțiuni separate relevante pentru fiecare din cele 3  autorități europene de supraveghere (EBA, EIOPA, ESMA). Contribuțiile transmise ar trebui să se concentreze pe riscurile și evenimentele de ecologizare care apar în sectorul financiar și care afectează produsele sau serviciile financiare, care intră în domeniul de aplicare al celor 3 autorități europene de supravehere (ESAs).

Termenul propus pentru completarea chestionarului este 10 ianuarie 2023.